Mr. MINH

John Doe

Leader

Đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Mr. Minh thích vẽ tranh từ khi bắt đầu bước chân vào học phổ thông. trải qua bao năm thăng trầm và nhiều giai đoạn cũng như nghề nghiệp khác nhau. Mãi đến năm 2005 Đại Phúc minh mới bắt đầu với nghề in ấn. Năm 2010 mới bắt đầu thành lập công ty và phát triển cho đến nay

  

VAI TRÒ

Là người sáng lập hệ thông kinh doanh Đại Phúc Minh và quyết định những công việc thiết kế in ấn

Creative Websites

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

SEO Optimization

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

LIÊN HỆ

Mọi người liên hệ với tôi theo số điện thoại này nhé: 024 33 841 841 - 0983 841 841