Trang chủ / KINH DOANH / THỊ TRƯỜNG

THỊ TRƯỜNG

DOANH NGHIỆP GAS TRANH GIÀNH THỊ TRƯỜNG, GIỞ NHIỀU THỦ ĐOẠN KHÓ KIỂM SOÁT

Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh khí hóa lỏng – khí gas (LPG) đang cạnh tranh quyết liệt nhằm giành thị trường nên giở nhiều thủ đoạn khác nhau rất khó kiểm soát, dẫn đến có những thời điểm thị trường không ổn định, tạo dư luận không tốt. …

Xem chi tiết...